Hur använder jag Outref menyn (version 2)

I den nya versionen av menyn OutRef tillkommer en ny produkt Första version.

När Första version väljs, inga referencer kommer att kopplas på och jobbet sänds som ett "vanligt take".

I den nya Outref kan man kombinera export av Första version (vanligt take) med andra typer.

I exempelet här under, användaren exporterar fakta som Uppdaterat Version (med referens till 20030505:TT:0364:0) samt smal och bred tabeller som "vanliga takes" (utan referenser), dvs Första Version.